Vài dòng về viện

Ngày nay Thương hiệu được xem là tài sản vô hình to lớn, mang lại khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Để có thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu ...

Tư vấn doanh nghiệp

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Viện Quản Trị cung cấp các dịch vụ Tư vấn ứng dụng Marketing với  quan điểm cùng ...

Đào tạo doanh nghiệp

Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản ...