Giới thiệu viện

Khách hàng

Công ty CP Givral

Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp BMG thường xuyên tổ chức giao lưu giữa học viên BMG và những doanh nhân, những người quản lý điều hành doanh nghiệp, giám đốc marketing, giám đốc PR, event… để học viên tiếp cận thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm của người làm nghề chuyên nghiệp. Các buổi giao lưu được tổ chức theo yêu cầu của học viên từng lớp.

 

Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn SFC

Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp BMG liên kết với các doanh nghiệp để nhận học bổng của doanh nghiệp dành cho học viên BMG hàng năm. Đây là phần thưởng mang ý nghĩa động viên đối với học viên BMG trong việc phát triển nghề nghiệp. Những học viên được nhận học bổng từ những doanh nghiệp nào, sẽ có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp đó sau khi tốt nghiệp khóa học tại BMG.

 

Công ty CP Vĩnh Quang

Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp BMG tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp, nhằm giúp học viên tăng kiến thức thực tế. Đồng thời, tùy theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp BMG sẽ liên hệ với các doanh nghiệp để gửi học viên thực tập, giúp học viên có thể ứng dụng ngay các kiến thức được học trong trường vào thực tiễn công việc.

Liên quan