Giới thiệu viện

Vài dòng về viện

Kính thưa Quý vị,

Viện Quản Trị Quốc Tế là tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn và đào tạo ứng dụng cho doanh nghiệp. Chúng tôi tư vấn phát triển các dự án về kinh doanh, thương hiệu hay marketing.

Viện Quản Trị Quốc Tế được thành lập từ năm 2009, chúng tôi đã hỗ trợ cho nghiệp doanh nghiệp khối Quốc Doanh và Ngoài Quốc Doanh từ định hướng chiến lược, đến tái cấu trúc, phát triển nguồn nhân lực và phát triển chiến lược thương hiệu, phát triển thị trường

Chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng nhằm giúp cho các Doanh nghiệp phát triển bền vững

Trân trọng

Viện Quản Trị Quốc tế

Liên quan