Hội thảo và sự kiện

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam xây dựng và phát triển thương hiệu. Ngày 04/8/2013, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo và Liên hiệp Khoa học ...

Ngày 12/5/2013, tại Hội trường Thành phô Hồ Chí Minh – 111 Bà Huyện Thanh Quan – Q3, tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đã phối hợp với Liên hiệp Doanh nhân Việt Nam, ...

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo–Cơ quan Trung ương Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam ...

Ngày 04/8/2012, tại Nhà hát Đại Nam (Hà Nội), tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo và Viện Quản Trị Quốc Tế đã tổ chức buổi lễ công nhận các doanh nghiệp có sản ...

Ngày 19/06/2012,   tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạophối hợp với Công Ty CP Tư vấn Phát triển Chất lượng Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam tổ chức hội thảo ...